Το έργο

Το HYPER είναι ένα έργο Erasmus+ KA2 διάρκειας δύο χρόνων το οποίο έχει ως στόχο να συμβάλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της διαρκούς απειλής του βίαιου εξτρεμισμού στην Ευρώπη μέσω ενίσχυσης της αντίληψης και των αντιστάσεων απέναντι στη ριζοσπαστικοποίηση των νέων και των προσεγγίσεων που την τροφοδοτούν. Το έργο θα σχεδιάσει και θα παράγει μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαλεία για την παρουσίαση της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης. Τα εν λόγω εργαλεία θα επικεντρωθούν στο πως η ριζοσπαστικοποίηση μπορεί να γίνει μέσω των δημοφιλών διαδικτυακών και κοινωνικών πλατφόρμων που χρησιμοποιούν οι νέοι και στις οποίες είναι πιο ευάλωτοι. Επιπρόσθετα θα ετοιμασθεί ένα πρόγραμμα αυτόεκπαίδευσης για νέους ανθρώπους που επιθυμούν να ενεργοποιηθούν απέναντι σε εξτρεμιστικές φωνές και δράσεις. Για την στήριξη των επαγγελματιών στους τομείς της νεολαίας, το HYPER θα ετοιμάσει και ένα εισαγωγικό πρόγραμμα για να τους βοηθήσει επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από τα εργαλεία του.

Στόχος του Προγράμματος

Ο σχεδιασμός και διάχυση ενημερωτικού υλικού που παρουσιάζει το πώς γίνεται η διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης το οποίο θα συμπληρώσουν εκπαιδευτικά προγράμματα για την καθοδήγηση των νέων στο πώς να ενεργούν ως αντίβαρο.

Εταίροι

Το Rural Hub CLG ξεκίνησε ως ένας σύνδεσμος  επαγγελματιών στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της επαρχιακής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε μικρά χωριά και πόλης της επαρχίας στην Ιρλανδία. Από το 2012 όταν και ξεκίνησε τη δράση του, ο σύνδεσμος έχει προσφέρει μια πλειάδα από εκπαιδευτικά προγράμματα σε άτομα και κοινωνικές ομάδες. Είναι εξειδικευμένο στην ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών και έχει διενεργήσει ένα μεγάλο αριθμό τοπικών πρωτοβουλιών για την ενσωμάτωση νέων με λιγότερες ευκαιρίες, μεταναστευτικών κοινοτήτων και αποκλεισμένων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δουλεύει με αυτές τις ομάδες χρησιμοποιώντας δημιουργικές προσεγγίσεις και διαδικτυακά μέσα για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή του Κάβαν. 

To REINTEGRA είναι ένας Μη-Κυβερνητικός Οργανισμός στην πόλη του Κρνοβ στη Τσεχία. Αποστολή του είναι να βοηθήσει μειονεκτούντες νέους να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια που εμποδίζουν την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Οι βασικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν κοινωνικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικά προγράμματα. Το μεγαλύτερο κοινωνικό του έργο είναι το σπίτι στο Half-way House στο Κρνοβ, το οποίο προσφέρει στέγαση και υποστήριξη για νέους άστεγους. Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, αναπτύσσει και παρέχει ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα και μαθήματα, ειδικά για ενήλικες. Επικεντρώνεται επίσης στη ανταλλαγή επιτυχημένων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων σε διεθνές επίπεδο. Συμμετέχει σε πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα για τη διαμόρφωση και εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων.  Στο πλαίσιο της εφαρμογής, εκπαιδεύει Τσέχους και ξένους εμπειρογνώμονες, κυρίως εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, ψυχολόγους, συμβούλους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Jugendförderverein Parchim / Lübz e. V. (JFV) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1992. Σύμφωνα με το καταστατικό του συνεταιρισμού, προωθεί καινοτόμες δράσεις για την ενθάρρυνση της επαγγελματικής ένταξης των μειονεκτουντων και ευάλωτων νέων, συγκεκριμένα νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων, ενηλίκων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και ανέργων. Το JFV προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με επίκεντρο τις ανάγκες αυτών των ομάδων στόχων, που στοχεύουν στην προετοιμασία, την παρακίνηση και την ενθάρρυνσή τους για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς και την υποστήριξη, την καθοδήγηση και την προσωπική τους ανάπτυξη.

Το Lancaster & Morecambe College είναι ένα υψηλής ποιότητας τεχνικό και επαγγελματικό κολέγιο που έχει ως στόχο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων, των ενηλίκων και των εργοδοτών. Το Κολλέγιο εξυπηρετεί κοινότητες σε όλο το Βόρειο Lancashire, Νότια Cumbria και North Yorkshire  στο Ηνωμένο Βασίλειο προσφέροντας ολοκληρωμένη εκπαίδευση και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Το κολλέγιο παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να ενταχθούν και να προχωρήσουν σε διάφορα επίπεδα σπουδών. Οι σπουδαστές που αποφοιτούν από το Κολλέγιο μας είναι “έτοιμοι για εργασία”. Συνεργάζεται στενά με τη βιομηχανία για να βοηθήσει στη διαμόρφωση τα πλέον κατάλληλων μαθημάτων, καθώς επιδίωξη του είναι να προσφέρει στους μαθητές του την καλύτερη δυνατή πρόοδο στο μέλλον, φροντίζοντας παράλληλα να απολαμβάνουν πλήρως το χρόνο τους στο Κολλέγιο.

Το προσωπικό του, έχει μακρά εμπειρία και τεχνογνωσία στο τομέα του και θέτει υψηλές προσδοκίες στου μαθητές.

Το Κολλέγιο έλαβε πρόσφατα βαθμολογία ικανοποίησης από τους εργοδότες, ύψους 95,8%, γεγονός που το έθεσε στο 5% των κολεγίων στη χώρα (EF Survey Employer Satisfaction Survey 2016).

Τα διεθνή προγράμματα όπως αυτό διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και ανάπτυξη των νέων και του προσωπικού του Κολλεγίου.

Το E-Juniors έχει ως στόχο να προσφέρει στους νέους πολίτες – ιδιαίτερα εκείνους που αποκλείονται από το ηλεκτρονικό εμπόριο – ευκαιρίες να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους, προτείνοντας δραστηριότητες πέραν της τυπικής εκπαίδευσης. Η E-Juniors προτείνει δραστηριότητες που στοχεύουν να ενθαρρύνουν τους νέους:
• Περάστε τον ελεύθερο χρόνο με έναν παραγωγικό και χρήσιμο τρόπο,
• Εξερευνήστε νέες εφαρμοστέες περιοχές ενδιαφέροντος
• Αναπτύξτε τη δημιουργικότητα σας και ενισχύστε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες
Η E-Juniors δεσμεύεται επίσης για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά και έχει λάβει μέρος σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που προτείνουν εργαστήρια για την ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτικής εμπλοκής των νέων στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, με την πάροδο των χρόνων ο σύνδεσμος έχει προβεί σε ενέργειες τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της ενεργού συμμετοχής στην Ευρώπη και την προώθηση της προσχώρησης στις ευρωπαϊκές αξίες της δημοκρατίας και της αδελφοσύνης.

CARDET

Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, τη διαχείριση έργων, την κατάρτιση και την ηλεκτρονική μάθηση. Το Κέντρο έχει ολοκληρώσει πολλά έργα σχετικά με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενηλίκων και επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της κοινωνικής εργασίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Τα μέλη της ομάδας και του διοικητικού του συμβουλίου προέρχονται από ευρωπαϊκά και διεθνή ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρα κατάρτισης και διεθνείς οργανισμούς και έχουν βαθιά γνώση στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων και του χώρου χρηματοοικονομικής παιδείας, ενώ το CARDET επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής προόδου. Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων με δεκαετίες παγκόσμιας εμπειρογνωμοσύνης στην κατάρτιση των ενηλίκων, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την επαγγελματική κατάρτιση, τη σκέψη σχεδιασμού, την καινοτομία, την έρευνα στον τομέα της εκπαίδευσης, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων. Μέλη της ομάδας CARDET έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε περισσότερα από 100 έργα σε περισσότερες από 30 χώρες, πολλά από τα οποία υποστηρίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη Microsoft, την Κοινοπολιτεία Μάθησης, διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο . Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα μας είναι η ικανότητά μας να σχεδιάζουμε, να υλοποιούμε, να εκτελούμε και να αξιολογούμε προσεκτικά τα έργα σε διάφορα πλαίσια.