O PROJEKTU

HYPER je dvouletý projekt Erasmus + KA2, který chce přispět k řešení hrozby násilného extremismu v Evropě tím, že bude rozvíjet porozumění této problematice a bude reagovat na procesy radikalizace mládeže. V rámci projektu se bude pracovat na návrhu a produkci celé řady vzdělávacích zdrojů, které ukazují proces radikalizace v akci. Tyto zdroje se zaměří na zobrazení toho, jak může dojít k radikalizaci na nejoblíbenějších platformách digitálních a sociálních médií, kde se dnes mladí lidé potkávají, a kde je to pro mnohé jejich nejzranitelnější místo. Pro tyto simulační zdroje bude konsorcium projektu připravovat vrstevnický vzdělávací program pro mladé zájemce, kteří chtějí být důvěryhodnými hlasy proti radikální extremistické rétorice a činům. Na podporu těchto mladých profesionálů bude HYPER vyvíjet na míru připravené školící programy dalšího vzdělávání, které jim umožní získat maximální užitek z celé škály navrhovaných nástrojů.

Cíl projektu

Vytvoření a šíření informačních materiálů a videí, který ukazují, jak se může radikalizační proces rozvinout a jak probíhá. Vytvoření a realizace vzdělávacích programů, které vedou mladé lidi k tomu, aby uměli vystupovat proti radikalizaci mezi svými vrstevníky.

Partneři

Rural Hub byl zřízen jako sdružení odborníků na vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj venkova jako reakce na dopad hospodářské krize na malé venkovské vesnice a města v Irsku. Od svého založení v roce 2012 poskytuje Rural Hub široké spektrum vzdělávacích programů a programů rozvoje kapacit místním obyvatelům a komunitním skupinám. Specializujeme se na oblast komunitního rozvoje a vytvořili jsme řadu místních iniciativ na podporu sociálního začleňování znevýhodněné venkovské mládeže, komunit migrantů a izolovaných starších obyvatel. S těmito skupinami spolupracujeme s využitím kreativních přístupů a testování zdrojů digitálních médií na podporu větší sociální soudržnosti mezi místními komunitami v kraji Cavan. Máme rozvinutou síť zainteresovaných stran, které podporují naši práci na tematické bázi.

REINTEGRA je nevládní nezisková organizace z České republiky, z města Krnov. Naším posláním je pomáhat znevýhodněným lidem překonávat překážky, které jim brání plně se zapojit do společnosti a každodenního života. Mezi naše hlavní aktivity patří sociální služby a vzdělávací programy. Naším největším sociálním projektem je Dům na půl cesty v Krnově, který poskytuje ubytování a podporu mladým lidem bez domova. Pokud jde o vzdělávací programy, rozvíjíme a poskytujeme různorodé vzdělávací programy a kurzy, zejména pro dospělé. Kromě toho se věnujeme přenosu úspěšných vzdělávacích metod a produktů na mezinárodní úrovni. Podílíme se na několika evropských projektech, kde připravujeme a implementujeme inovativní vzdělávací metody a produkty. V rámci implementace školíme české i zahraniční odborníky, zejména učitele, školitele, psychology, konzultanty a sociální pracovníky.

Since 1992 Jugendförderverein Parchim / Lübz e. V. (JFV) působí od roku 1992 jako nezisková organizace. V souladu se stanovami asociace dává inovativní podněty pro podporu profesní integrace znevýhodněných a zranitelných mladých lidí, konkrétně předčasně opouštějících školy, sociálně vyloučených osob, dospělých s migračním původem a nezaměstnaných dospělých. JFV nabízí širokou škálu služeb zaměřených na potřeby těchto cílových skupin, jejichž cílem je připravit, motivovat a povzbudit je k odbornému vzdělávání / profesi na trhu práce a podporovat a řídit jejich osobní rozvoj.

Lancaster & Morecambe College je vysoce kvalitní, technická, odborná a profesní vysoká škole, která splňuje potřeby mladých lidí, dospělých a zaměstnavatelů. Vysoká škola slouží regionům v celém severním Lancashire, jižní Cumbrii a severním Yorkshire ve Velké Británii, se širokou nabídkou vzdělávání a rozvoje podnikání.

Vysoká škola poskytuje studentům příležitost přihlásit se a pokračovat na různých úrovních studia. Studenti, kteří vycházejí z naší vysoké školy, jsou „připraveni na práci“. Úzce spolupracujeme s průmyslovými odvětvími a pomáháme formovat nejvhodnější kurzy, neboť se snažíme poskytnout našim studentům nejlepší možnou šanci na budoucí úspěch a zároveň se ujistit, že se jim na naší vysoké škole líbí i během studia. Naši zaměstnanci, z nichž všichni mají hluboké odborné znalosti v oboru, mají vysoké nároky na každého z našich studentů. Vážíme si naše loajální přednášející a podpůrné pracovníky, kteří pomáhají studentům překonávat překážky, aby byli ve svém kurzu úspěšní a rozvíjeli se jako sebevědomí a oprávnění jednotlivci.

Vysoká škola nedávno dosáhla skóre spokojenosti zaměstnavatelů 95,8%, což ji umístilo do top 5% vysokých škol v zemi (FE Choices průzkum spokojenosti zaměstnavatelů v roce 2016).

Takovéto mezinárodní projekty hrají na vysoké škole klíčovou roli při formování a rozvoji mladých lidí a zaměstnanců.

Cílem E-Juniors je nabídnout mladým občanům – zejména těm, kteří jsou vyloučeni z informační společnosti, příležitosti ke zlepšení svých digitálních dovedností, a to navrhováním aktivit vedle formálních akademických studií. E-Juniors navrhuje aktivity, jejichž cílem je podpořit mladší lidi, aby:
  • Trávili volný čas produktivním a užitečným způsobem,
  • Prozkoumali nové oblasti zájmu
  • Podněcovali kreativitu a zvyšovali si odborné dovednosti
E-Juniors se rovněž angažuje v podpoře aktivního občanství mezi mladšími lidmi a podílelo se na několika evropských iniciativách, které nabízí workshopy s cílem podpořit sociální a politickou angažovanost mládeže v Evropě. V průběhu let sdružení provádělo zvláště akce, jak na místní, tak na evropské úrovni, s cílem zvýšit povědomí o důležitosti aktivní účasti v Evropě a podporovat soudržnost s evropskými hodnotami demokracie a bratrství.

CARDET

CARDET je jedním z předních výzkumných a vzdělávacích center ve východní oblasti Středomoří s globálními odbornými znalostmi v oblasti navrhování a realizace projektů, řízení projektů, školení a e-learningu. CARDET dokončil řadu projektů týkajících se rozvoje iniciativ v oblasti vzdělávání dospělých a odborného vzdělávání v oblastech sociální práce, inovací a podnikání. Členové jeho týmu a představenstva reprezentují evropské a mezinárodní instituce vysokoškolského vzdělávání, vzdělávací centra a mezinárodní organizace a mají hluboké znalosti v oblasti vzdělávání dospělých a oblasti finanční gramotnosti, i když se CARDET zaměřuje na podporu sociální spravedlnosti a sociálního pokroku. CARDET sdružuje mezinárodní tým odborníků s desetiletými globálními odbornými znalostmi v oblasti vzdělávání dospělých, budování kapacit, rozvoje kurikula, sociálního podnikání, odborného vzdělávání, projektového myšlení, inovací, výzkumu v oblasti vzdělávání, hodnocení a rozvoje lidských zdrojů. Členové týmu CARDET se úspěšně zúčastnili více než 100 projektů ve více než 30 zemích, z nichž několik bylo podpořeno Evropskou komisí, Rozvojovým programem OSN, Microsoftem, Společenstvím vzdělávání, mezinárodními agenturami a vládami z celého světa. Jednou z našich silných stránek je schopnost pečlivě plánovat, implementovat, realizovat a vyhodnocovat projekty v různých kontextech.