1st newsletter

Der 1. Newsletter

Projekt HYPER vydává svůj první informační newsletter, který obsahuje základní informace o obsahu a cílech projektu. Dále zde najdete informace o výstupech projektu, které budou vytvořeny. Přečtěte si první newsletter projektu Hyper, abyste se dozvěděli více o tom, co projektový tým už udělal a co plánuje udělat v následujícím období.

Laden Sie den Newsletter herunter